Życie jak różaniec z ks. Janem Twardowskim

książki twardowski ks różaniecRozważania bardzo aktualne bo w przed dzień miesiąca października – czyli corocznego miesiąca w sposób szczególny powiązanego z różańcem i modlitwą różańcową. Książka Życie jak różaniec w oparciu o przemyślenia i refleksje ks. Jana Twardowskiego przynosi rozważania różańcowe, wybrane z homilii z lat 1962-1998. Są to niepublikowane dotąd ich fragmenty, wzbogacone o dwa wiersze, z lat 1946 i 2006, podkreślające znaczenie modlitwy różańcowej w życiu Jana Twardowskiego, kapłana i poety.

Ks. Jan Twardowski – przybliżając postać poety

Uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, maturę zdał w roku 1935. W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. Powrót Andersena, nawiązujący do poetyki Skamandra. W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 roku uzyskał absolutorium, a w 1948 roku obronił pracę magisterską. W czasie II wojny światowej, podczas której zaginął cały jego wcześniejszy dorobek poetycki, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Wskutek przeżyć wojennych, w tym zniszczenia jego domu rodzinnego, w 1943 r. postanowił zostać księdzem.

W trakcie wojny w marcu 1945 roku zaczął naukę w tajnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Naukę w seminarium kontynuował z przerwami do 1948 roku, kiedy to 4 lipca przyjął święcenia kapłańskie. W tym też roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej za pracę Godzina myśli . Zaraz po studiach w seminarium przybył do parafii w Żbikowie k. Pruszkowa, gdzie był wikarym przez trzy lata. Zajmował się nauczaniem religii w szkole specjalnej. Od 1959 roku aż do emerytury był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie głosił kazania dla dzieci, którym później zadedykował m.in. zbiory: Zeszyt w kratkę oraz Patyki i patyczki. Był również wieloletnim wykładowcą i wychowawcą pokoleń kleryków w warszawskim seminarium.

Wcześniej, bo już pod koniec 1945 roku, powrócił do publikowania wierszy. Jego twórczość trafiła wówczas m.in. na łamy „Tygodnika Powszechnego”. Wielką popularność przyniósł mu wydany w 1970 roku tom Znaki ufności.

W 1980 roku uhonorowano Twardowskiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości, w 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 roku nagrodą IKAR oraz Dziecięcą Nagrodą SERCA, a rok później TOTUS, która zwana jest również „katolickim Noblem”, w 2005 Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy[1]. W 1999 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Był honorowym obywatelem miasta Tarnowskie Góry.

Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. Pochowany w krypcie w Panteonie Wielkich Polaków, miejscu pochówku dla zasłużonych w Świątyni Opatrzności Bożej, zgodnie z życzeniem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, a wbrew ostatniej woli księdza Twardowskiego, który chciał być pochowany na warszawskich Powązkach.

Obraz jego twórczości oraz rys psychologiczny

Ksiądz, poeta, redaktor, żołnierz AK, powstaniec. Czy można w kilku zdaniach streścić życie człowieka? W przypadku poetów zadanie zazwyczaj jest ułatwione, zamiast nich, przemawia ich twórczość, ich słowa ułożone w strofy. Kiedy zmarł ksiądz Jan Twardowski, szczególnie wymowne stały się słowa jednego z jego wierszy: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”… Ten cytat świadczy z pewnością o niesamowitej i genialnej intuicji księdza, gdyż jego stratę odczuliśmy właśnie wtedy, kiedy okazało się, że więcej utworów nie będzie. Poezja księdza Twardowskiego jest taką twórczością, która za pomocą prostych słów oddaje sprawy czasem wielkie, choć niezauważalne. Początki jego działalności jako księdza i poety to praca z dziećmi, stąd z pewnością wspaniały dar mówienia prosto o kwestiach ważnych. I takim właśnie językiem ksiądz Twardowski mówił o życiu, wierze, Bogu. Spod jego pióra wyszły utwory, które jednocześnie mogą być refleksyjną poezją, modlitwą, jak i prostym traktatem teologicznym. Być może właśnie dlatego ksiądz jest cały czas cytowany i pamiętany przez Polaków, gdyż jak nikt potrafi wydobyć z nas uczucia i zachwyt nad pięknem życia…

Źródło: http://www.tolle.pl/wybrani-autorzy/ks-jan-twardowski oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Twardowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *