Życie jak różaniec z ks. Janem Twardowskim

książki twardowski ks różaniecRozważania bardzo aktualne bo w przed dzień miesiąca października – czyli corocznego miesiąca w sposób szczególny powiązanego z różańcem i modlitwą różańcową. Książka Życie jak różaniec w oparciu o przemyślenia i refleksje ks. Jana Twardowskiego przynosi rozważania różańcowe, wybrane z homilii z lat 1962-1998. Są to niepublikowane dotąd ich fragmenty, wzbogacone o dwa wiersze, z lat 1946 i 2006, podkreślające znaczenie modlitwy różańcowej w życiu Jana Twardowskiego, kapłana i poety.

Ks. Jan Twardowski – przybliżając postać poety

Uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, maturę zdał w roku 1935. W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. Powrót Andersena, nawiązujący do poetyki Skamandra. W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 roku uzyskał absolutorium, a w 1948 roku obronił pracę magisterską. W czasie II wojny światowej, podczas której zaginął cały jego wcześniejszy dorobek poetycki, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Wskutek przeżyć wojennych, w tym zniszczenia jego domu rodzinnego, w 1943 r. postanowił zostać księdzem. Czytaj dalej Życie jak różaniec z ks. Janem Twardowskim

Różaniec na palec – atrybut nie tylko adwentowy

różaniec święty różaniecRóżaniec choć prosty w swojej formie może być piękny, głównie za pośrednictwem duchowych aspektów jakie otrzymujemy dzięki modlitwie różańcowej.  Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie! Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia! O mocy różańca można pisać wiele – jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec. Ja spróbowałem i wiem, że radości i pokoju, jakie daje mi ta modlitwa, nie da mi żaden człowiek.

W okresie października – nabożeństwo, na co dzień różaniec na palecCzytaj dalej Różaniec na palec – atrybut nie tylko adwentowy