Wiara Ratzingera Teologia Benedykta XVI – książka

Nakładem wydawnictwa WAM, ujrzała światło dziennie książka Wiara Ratzingera Teologia Benedykta XVI, której autorką jest Tracey Rowland. Nie znałem dotąd autora, który tak mocno identyfikuje się z tematem i wyjaśnia zasadnicze kwestie z taką inteligencją i jasnością… Jeśli zamierzasz przeczytać tylko jedną ambitną książkę w tym roku, przeczytaj Wiarę Ratzingera powiedział Dr Jeff Mirus, CatholicCulture.org

Benedykt XVI – człowiek żarliwej wiary, wielkiej klasy naukowiec, od najwcześniejszych lat duszpasterskiej posługi wierny obranej przez siebie drodze. Uznany został za najwybitniejszego z żyjących teologów katolickich jeszcze zanim zasiadł na Tronie Piotrowym. W tym przystępnie napisanym przewodniku prof. Rowland analizuje poglądy Josepha Ratzingera i przedstawia je w kontekście myśli teologów okresu soborowego i posoborowego. Porusza zagadnienia relacji Kościoła do świata, Tradycji, katolickiego nauczania moralnego, papieskiej wizji eklezjologii oraz roli i znaczenia liturgii. Autorka obala twierdzenia tych, którzy przeciwstawiają tomistę Jana Pawła II augustynikowi Benedyktowi XVI. Ich wieloletnia przyjaźń, jednomyślny sprzeciw wobec cywilizacji śmierci i owocna współpraca na rzecz dialogu ze światem nauki dowodzą, że te obdarzone odmiennymi talentami osobowości wzajemnie się uzupełniają. Czytaj dalej Wiara Ratzingera Teologia Benedykta XVI – książka